Voor sportaanbieders

Inleiding

Leef zet zich in voor een gezonde en actieve gemeente Geldrop-Mierlo door beweging en gezonde voeding toegankelijk en aantrekkelijk te maken. Een goede samenwerking met alle sportaanbieders in Geldrop-Mierlo is hiervoor essentieel. Onze inspanningen in deze samenwerking zijn gericht op het werven, verwelkomen en behouden van leden. Idealiter staan we klaar om jullie te ondersteunen bij vragen en behoeften die binnen jullie vereniging spelen.

Lokaal Sportakkoord

Ik wil graag meer weten over het budget voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord!

Preventie Akkoord

Een gezond en gelukkig leven is voor iedereen verschillend, en sommigen bereiken dit gemakkelijker dan anderen.

Met de website van Fit&Pit streven we ernaar om een gezond en gelukkig leven in Geldrop-Mierlo eenvoudiger en aantrekkelijker te maken. We richten ons op elementen die bijdragen aan plezier en welzijn. Hoewel er natuurlijk uitdagingen en belemmeringen zijn, richten we ons op wat er wél mogelijk is.

Op deze pagina vind je het preventieakkoord opgesteld door de GGD Brabant Zuid-Oost. Samen met verschillende partners werken we in diverse teams aan de pijlers die in het preventieakkoord worden beschreven, met als doel de inwoners van de gemeente Geldrop-Mierlo fitter te maken en te houden.

Hoe kunnen we jouw vereniging ondersteunen? Hoe kan ik nieuwe leden aantrekken?
Hoe gastvrij is mijn vereniging? Hoe behoud ik leden bij mijn vereniging? Hoe maak ik het aanbod in de kantine gezonder? Hoe maak ik mijn vereniging toegankelijker voor aangepaste sporten? Waar kan mijn vereniging subsidies aanvragen? Welke bijeenkomsten, opleidingen en cursussen zijn beschikbaar voor vrijwilligers van mijn vereniging? Wat zijn succesvolle voorbeelden van samenwerkingen met andere sportaanbieders? Is er financiële ondersteuning beschikbaar voor de opleiding van trainers/coaches binnen de gemeente?

De clubkadercoach als begeleider naar een Klimaat van Aandacht op de sportclub

Sommige buurtsportcoaches uit het team van Leef hebben de functie van verenigingsondersteuner. Tegenwoordig wordt dit vaak weggezet onder de term clubkadercoach. In samenwerking met Het Vergeten Kind gaat de clubkadercoach met de sportvereniging uit Geldrop-Mierlo aan de slag met het pedagogisch klimaat op de club. 

De coaches, trainers en begeleider worden getraind in een grondhouding van aandacht. Dit houdt in:

  1. Willen: je wil zorgen, ondersteunen en openstaan;
  2. Zien: je hebt oprechte interesse, kijkt door gedrag heen en ziet het kind;
  3. Doen: je biedt positiviteit, biedt veiligheid en stimuleert ontwikkeling.

Het pedagogisch klimaat oftewel het Klimaat van Aandacht focust zich op het kind als individu. Een kind moet zich veilig voelen, zichtzelf durven te zijn en moet de mogelijkheid hebben om zich te ontwikkelen. Dit alles zorgt ervoor dat het kind sterk(er) in het leven komt te staan. 

NOC*NSF | Services Sportakkoord/Rabo ClubSupport 

Vanaf april 2023 verlopen alle aanvragen voor services vanuit het Sportakkoord en Rabo ClubSupport via de NOC*NSF Portal. Zowel serviceaanbieders als serviceaanvragers (adviseurs lokale sport, clubondersteuners & procesbegeleiders) kunnen in de Portal gebruik maken van de service-module. De clubkadercoach kan uw vereniging ondersteunen in het opdoen van kennis en ontwikkeling. 

Vanuit een heleboel verschillende sportbonden en organisaties zijn alle mogelijkheden tot het vergaren van kennis samengevoegd in een database. Die database kan door de clubkadercoach gebruikt worden om verenigingen, besturen, maar ook leden zichzelf verder te laten ontwikkelen op verschillende gebieden. Denk hierbij aan trainerscursussen, coachingssessies, maar ook het omgaan met speciale doelgroepen. Er zijn ook mogelijkheden voor het opleiden van besturen, hoe werf je meer leden of hoe verduurzaam je jouw accommodatie. 

Filteren op tags
Filteren op kernen
Filteren op sectoren
Subsidie overzicht
Menukaart Verenigingen
Wat doen wij voor u?
Verenigingsondersteuning
Lokaal Sportakkoord