Enquête Leef! kinderboekje

Enquête Leef! kinderboekje

Inleiding

Beste ouder/verzorger,

Onlangs heeft uw zoon/dochter zich ingeschreven voor een activiteit die in het boekje van Leef! Sportief & Creatief staat. We willen graag kijken hoe dit ontvangen wordt en of het een meerwaarde is voor de jeugd. En of de werkwijze helder is voor u als deelnemer of dat we daar wellicht iets in kunnen verbeteren.

Vandaar dat we u willen vragen om onderstaande vragenlijst in te vullen, dit vraagt slechts enkele minuten van uw tijd. We willen u vragen om de enquête vóór 31 januari in te vullen, zodat wij in februari aan de slag kunnen met de resultaten en ons tijdig kunnen voorbereiden op een eventueel vervolg.

De vragen kunt u onderaan deze pagina invullen via het formulier. 

Alvast bedankt.

Namens, Team Leef! Geldrop-Mierlo

Uiterlijke datum invullen enquête

Datum Tijd
31 jan 09:00 tot 17:00 uur